REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin okre艣la og贸lne warunki, zasady oraz spos贸b sprzeda偶y prowadzonej przez Celebre sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie, za po艣rednictwem sklepu internetowego balonowelove.pl (zwanego dalej: 鈥濻klepem Internetowym鈥).

O NAS

W艂a艣cicielem Sklepu Internetowego jest Celebre sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, adres: ul. G贸rczewska 53, 01-401 Warszawa, dla kt贸rej akta rejestrowe prowadzi S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem 0000872444 (dalej 鈥濩elebre鈥 lub 鈥濵y鈥).

Mo偶esz kontaktowa膰 si臋 z nami poprzez:

  • email: biuro@balonowelove.pl

  • telefonicznie pod numerem: +48 798 988 258

  • listownie na adres: Celebre Sp. z o.o., ul. G贸rczewska 53, 01-401 Warszawa;

POSTANOWIENIA OG脫LNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Do z艂o偶enia zam贸wienia (dalej 鈥瀂am贸wienie鈥) wymagana jest akceptacja Regulaminu. W przypadku odmowy akceptacji Regulaminu, nie b臋dziesz mia艂 mo偶liwo艣ci Zam贸wienia w Sklepie Internetowym.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Um贸w zawieranych pomi臋dzy Celebre i klientami indywidualnymi, tj. konsumentami, jak i pomi臋dzy Celebre i klientami biznesowymi (zwanymi dalej 艂膮cznie 鈥濳lientami鈥).

Klient zgadza si臋 na dostarczanie wszelkiej korespondencji przez Celebre za pomoc膮 wiadomo艣ci email.

Dok艂adamy stara艅, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego by艂o mo偶liwe dla u偶ytkownik贸w Internetu z u偶yciem wszystkich popularnych przegl膮darek internetowych, system贸w operacyjnych, typ贸w urz膮dze艅 oraz typ贸w po艂膮cze艅 internetowych. Jednak偶e korzystanie ze Sklepu Internetowego i sk艂adanie Zam贸wie艅 mo偶e wymaga膰 korzystania z przegl膮darki internetowej w wersji co najmniej Internet Edge lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 j臋zyka Javascript, akceptuj膮ca pliki typu 鈥瀋ookies鈥 oraz 艂膮cze internetowe o przepustowo艣ci co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczo艣ci ekranu 1024×768 pikseli. Do sk艂adania Zam贸wie艅 wymagane jest te偶 posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Sklep Internetowy korzysta z mechanizmu plik贸w „cookies”, kt贸rych zadaniem jest poprawne dzia艂anie Strony Sklepu Internetowego na urz膮dzeniach ko艅cowych Klient贸w. Klient mo偶e wy艂膮czy膰 mechanizm 鈥瀋ookies鈥 w przegl膮darce internetowej swojego urz膮dzenia ko艅cowego, jednak偶e informujemy, 偶e wy艂膮czenie 鈥瀋ookies鈥 mo偶e spowodowa膰 utrudnienie lub uniemo偶liwienie korzystania ze Strony Sklepu Internetowgo.

Indywidualne ustawienia komputera mog膮 powodowa膰 r贸偶nice pomi臋dzy wizualizacj膮 produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wygl膮dem produktu (kolor, proporcje itp.). Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdj臋cia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towar贸w nie oddaj膮 jej rzeczywistej wielko艣ci 鈥 maj膮 jedynie charakter informacyjny.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w polskiego Kodeksu cywilnego.

Akceptuj膮c niniejszy Regulamin Klient zgadza si臋 na dostarczanie wszelkiej korespondencji przez Celebre za pomoc膮 wiadomo艣ci e-mail.

REJESTRACJA

W celu utworzenia konta Klienta, Klient obowi膮zany jest dokona膰 nieodp艂atnej rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie Internetowym, jednak偶e umo偶liwia Klientowi korzystanie z pe艂nej funkcjonalno艣ci udost臋pnionej Klientom Sklepu Internetowego.

W celu rejestracji, Klient powinien wype艂ni膰 formularz rejestracyjny udost臋pniony przez Celebre na stronie Sklepu Internetowego i przes艂a膰 wype艂niony formularz rejestracyjny drog膮 elektroniczn膮 do Celebre poprzez wyb贸r odpowiedniej funkcji znajduj膮cej si臋 w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne has艂o. Klient w celu za艂o偶enia konta lub z艂o偶enia Zam贸wienia powinien zaakceptowa膰 niniejszy Regulamin oraz Polityk臋 Prywatno艣ci.

Po przes艂aniu wype艂nionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezw艂ocznie, drog膮 elektroniczn膮 na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Celebre. Z t膮 chwil膮 zawarta zostaje umowa o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi prowadzenia konta Klienta, za艣 Klient uzyskuje mo偶liwo艣膰 dost臋pu do konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych. Rejestracja oraz korzystanie z konta s膮 nieodp艂atne.

Przypominamy, 偶e publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 wi膮za膰 mo偶e si臋 z zagro偶eniem pozyskania i modyfikowania danych Klient贸w przez osoby nieuprawnione, dlatego te偶 Klient powinien stosowa膰 w艂a艣ciwe 艣rodki techniczne, kt贸re zminimalizuj膮 tego typu zagro偶enia. Informujemy, 偶e Celebre nie zwraca si臋 do Klienta z pro艣b膮 o udost臋pnienie mu w jakiejkolwiek formie has艂a do konta.

SK艁ADANIE ZAM脫WIE艃

Sk艂adanie Zam贸wienia nast臋puje poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do koszyka, wskazanie danych nabywcy, sposobu dostawy i p艂atno艣ci, oraz ewentualnych uwag do z艂o偶onego Zam贸wienia lub adresu dostawy. W przypadku woli wystawienia faktury VAT lub dostarczenia paragonu wraz z nr VAT Klienta niezb臋dne jest r贸wnie偶 podanie odpowiednich danych umo偶liwiaj膮cych wystawienie w艂a艣ciwego dokumentu ksi臋gowego.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezb臋dnych danych wy艣wietlone zostanie podsumowanie z艂o偶onego Zam贸wienia, zawieraj膮ce: opis Zam贸wienia, jednostkow膮 oraz 艂膮czn膮 cen臋 zamawianych towar贸w, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Klienta lub dane do dostawy, dane nabywcy w przypadku zg艂oszenia woli otrzymania faktury VAT.

W nast臋pnym kroku Klient, o ile potwierdza Zam贸wienie i jego warunki powinien dokona膰 wyboru opcji 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥 oraz dokona膰 akceptacji i potwierdzenia zapoznania si臋 z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminem oraz Polityki Prywatno艣ci. Nast臋pnie Klient kierowany jest na stron臋 p艂atno艣ci za Zam贸wienie. P艂atno艣膰 za towary oraz koszty dostawy nast臋puje z g贸ry, za pomoc膮: serwisu Przelewy24, gdzie mo偶na dokona膰 przelewu online w jednym z 322 bank贸w, p艂atno艣ci BLIK, p艂atno艣ci za po艣rednictwem kart kredytowych/p艂atniczych w PLN, Apple Pay, Google Pay, PayPo,

Dokonanie tej czynno艣ci i otrzymanie przez Celebre potwierdzenia zap艂aty oznacza z艂o偶enie Zam贸wienia. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatno艣ci jest dobrowolna, ale konieczna w celu z艂o偶enia Zam贸wienia.

Po z艂o偶eniu Zam贸wienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysy艂ana zostanie wiadomo艣膰, potwierdzaj膮ca z艂o偶enie Zam贸wienia i tre艣膰 z艂o偶onego Zam贸wienia.

Z chwil膮 potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyj臋cia z艂o偶onego przez Klienta Zam贸wienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzeda偶y towar贸w obj臋tych Zam贸wieniem. Potwierdzenie nast臋puje w formie wiadomo艣ci e-mail. W dalszej kolejno艣ci Klientowi przesy艂ane s膮 bie偶膮ce informacje o przebiegu i realizacji Zam贸wienia.

Celebre przeka偶e Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzeda偶y towaru na trwa艂ym no艣niku najp贸藕niej w momencie dostarczenia towaru.

CENA

Ceny towar贸w podawane s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮 podatek VAT.

Informacja na temat ca艂kowitej warto艣ci Zam贸wienia, obejmuj膮ca koszty przesy艂ki, wy艣wietlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zam贸wienia.

Korzystaj膮c z promocji w Sklepie Internetowym nale偶y mie膰 na uwadze, 偶e nie podlegaj膮 one 艂膮czeniu, chyba 偶e regulamin danej promocji stanowi inaczej.

Celebre zastrzega sobie prawo do zmiany cen towar贸w znajduj膮cych si臋 w ofercie, wprowadzania nowych towar贸w do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwo艂ywania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, b膮d藕 wprowadzania w nich zmian. Z zastrze偶eniem kolejnych przepis贸w zmiany, o kt贸rych mowa wy偶ej nie maj膮 wp艂ywu na Zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie zmiany ceny, warunk贸w akcji promocyjnych lub wyprzeda偶y, kt贸re b臋d膮 realizowane na dotychczasowych zasadach.

W przypadku klient贸w biznesowych nie b臋d膮cych Konsumentami, je偶eli Celebre odkryje b艂膮d w cenie towaru, poinformuje takiego Klienta o wykrytym, kt贸re b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰 kontynuowania zakupu towaru w prawid艂owej cenie lub wycofania z艂o偶onej przez siebie oferty. Zam贸wienie nie b臋dzie przetwarzane do chwili otrzymania od takiego Klienta biznesowego informacji o kontynuowaniu albo wycofaniu oferty. W przypadku braku mo偶liwo艣ci skontaktowania si臋 z Klientem biznesowym za pomoc膮 danych kontaktowych podanych podczas procesu Zam贸wienia, Zam贸wienie zostanie anulowane, o czym w艂a艣ciwy Klient zostanie powiadomiony e-mailem. Je艣li b艂膮d w podanej cenie jest oczywisty i niew膮tpliwy oraz cena mo偶e by膰 racjonalnie uznana przez Klienta biznesowego jako cena nieprawid艂owa, uznaje si臋, 偶e Celebre nie ma obowi膮zku dostarczenia Klientowi biznesowemu towar贸w po niew艂a艣ciwej cenie.

FAKTURY

Akceptuj膮c niniejszy Regulamin Klient wyra偶a zgod臋 na wystawianie i przesy艂anie przez Celebre wszelkich dokument贸w ksi臋gowych w tym paragon贸w, faktur, faktur koryguj膮cych i duplikat贸w tych dokument贸w w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy. Faktura VAT wystawiana jest na wyra藕ne 偶yczenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Jednocze艣nie Klient o艣wiadcza, 偶e b臋dzie odbiera艂 powy偶sze faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

DOSTAWA

Czas realizacji zam贸wienia wynosi do 14 dni roboczych od chwili wys艂ania do Klienta informacji o otrzymaniu p艂atno艣ci za zam贸wiony towar i/lub rozpocz臋ciu realizacji Zam贸wienia.

Dostarczenie przedmiotu Zam贸wienia mo偶liwe jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba 偶e Celebre udost臋pni dodatkow膮 opcj臋 dostawy poza wskazane terytorium.

W sytuacji, gdy w ramach jednego Zam贸wienia Kupuj膮cy zakupi艂 towary o r贸偶nym terminie realizacji, Zam贸wienie zostanie zrealizowane w terminie w艂a艣ciwym dla towaru o najd艂u偶szym terminie realizacji.

Dostawa towar贸w b臋d膮cych przedmiotem Zam贸wienia w Sklepie Internetowym odbywa si臋 za po艣rednictwem wybranej firmy kurierskiej.

Klient powinien poda膰 prawid艂owe i dok艂adne dane do dostawy. Podanie przez Klienta nieprawid艂owego lub niepe艂nego adresu dostawy mo偶e spowodowa膰 wyd艂u偶enie czasu dostawy lub niemo偶liwo艣膰 dokonania dostawy.

Klient obowi膮zany jest zbada膰 dor臋czon膮 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesy艂ki Klient ma prawo 偶膮da膰 od pracownika firmy kurierskiej spisania w艂a艣ciwego protoko艂u. Zwracamy uwag臋, 偶e podmioty dokonuj膮ce dostawy zam贸wionego towar贸w mog膮 pos艂ugiwa膰 si臋 w艂asnymi regulacjami w zakresie sposobu i jako艣ci realizacji dostawy, kt贸re mog膮 te偶 okre艣la膰 sposoby reklamacji uszkodzonych lub utraconych przesy艂ek. W zakresie tym mo偶e by膰 konieczne zapoznanie si臋 z w艂a艣ciwymi regulacjami wskazanych firm odpowiedzialnych za dostaw臋.

R臉KOJMIA I GWARANCJA

Z zastrze偶eniem innych postanowie艅 Regulaminu Celebre zapewnia dostaw臋 zam贸wionego towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Celebre jest odpowiedzialny wzgl臋dem Klienta, je偶eli towar ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia).

W przypadku Klient贸w biznesowych nie b臋d膮cych Konsumentami, kt贸rzy nabywaj膮 towar w celu zwi膮zanym bezpo艣rednio z dzia艂alno艣ci膮 zawodow膮 lub gospodarcz膮 odpowiedzialno艣膰 Celebre z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne produkt贸w ogranicza si臋 do kwoty, jak膮 Klient biznesowy zap艂aci艂 Celebre za nabycie danego towaru.

Je艣li na towar zosta艂a udzielona gwarancja przez jego producenta lub dystrybutora, informacja o udzielonej gwarancji, a tak偶e o jej warunkach, jest dost臋pna w opisie produktu w Sklepie Internetowym. W przypadku korzystania z uprawnie艅 z gwarancji Klient reklamuje towar bezpo艣rednio u wystawcy gwarancji zgodnie z informacjami podanymi w dokumencie gwarancyjnym.

PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

Na zasadach okre艣lonych w niniejszym rozdziale, Klient b臋d膮cy Konsumentem ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odst膮pi膰 od umowy w ci膮gu 14 dni licz膮c od dnia otrzymania zam贸wienia lub od dnia otrzymania przez Klienta ostatniej cz臋艣ci zrealizowanego zam贸wienia, je偶eli by艂o ono realizowane w cz臋艣ciach lub od dnia otrzymania zam贸wienia przez wskazan膮 osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 dostawca.

Przez Konsumenta w my艣l niniejszego Regulaminu rozumie, si臋 zar贸wno osob臋 fizyczn膮, zawieraj膮c膮 z Celebre umow臋 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego w zakresie niezwi膮zanym bezpo艣rednio ze swoj膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮, ale r贸wnie偶 Klienta b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮 zawieraj膮c膮 z Celebre za po艣rednictwem Sklepu Internetowego umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 tego Klienta, w sytuacji, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta dzia艂alno艣ci gospodarczej udost臋pnionej na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.

Odst膮pienie od umowy dla swojej wa偶no艣ci wymaga z艂o偶enia jednoznacznego o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy i przes艂ania go na adres Celebre, tj. ul. G贸rczewska 53, 01-401 Warszawa.

Dla zachowania terminu do odst膮pienia od umowy wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy przed jego up艂ywem.

O艣wiadczenie o odst膮pienia od umowy mo偶e zosta膰 z艂o偶one na formularzu odst膮pienia, kt贸rego wz贸r znajduje si臋 tutaj, jednak skorzystanie z takiego formularza nie jest obowi膮zkowe.

W razie odst膮pienia od umowy, umowa jest uwa偶ana za niezawart膮, a to co strony umowy 艣wiadczy艂y podlega zwrotowi.

W przypadku odst膮pienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powy偶ej, jest on zobowi膮zany do zwrotu towaru obj臋tego umow膮 w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nast膮pi膰 nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia odst膮pienia od umowy poprzez wysy艂k臋 towaru na adres Celebre, tj. ul. G贸rczewska 53, 01-401 Warszawa.

W razie odst膮pienia przez Konsumenta od umowy Celebre nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrze偶eniem, i偶 je偶eli Konsument wybra艂 inny ni偶 najta艅szy, zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Celebre nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w. Konsument ponosi jednak bezpo艣rednie koszty odes艂ania towar贸w.

Zwrot p艂atno艣ci jest dokonywany przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu.

Celebre mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie warto艣ci towar贸w wynikaj膮ce z obchodzenia si臋 w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu dzia艂ania towar贸w.

Zwracamy uwag臋, 偶e zgodnie z przepisami prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Konsumentowi wobec towar贸w wyprodukowanych wed艂ug specyfikacji przez niego okre艣lonej lub s艂u偶膮cych zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznacza to, 偶e nie istnieje obowi膮zek przyj臋cia zwrotu towaru wykonanego na zam贸wienie Konsumenta lub na 偶yczenie Konsumenta zmodyfikowanego. Podobnie jest w przypadku gdy przedmiotem 艣wiadczenia jest towar dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸ry po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje zwi膮zane z towarem lub realizacj膮 umowy sprzeda偶y, Klient mo偶e kierowa膰 w formie pisemnej na adres Celebre.

Celebre w ci膮gu 14 dni od dnia otrzymania 偶膮dania zawieraj膮cego reklamacj臋, ustosunkuje si臋 do reklamacji towaru lub reklamacji zwi膮zanej z realizacj膮 umowy sprzeda偶y zg艂oszonej przez Klienta.

Je偶eli reklamacja dotyczy膰 b臋dzie towaru, za艣 z okoliczno艣ci wynika膰 b臋dzie, 偶e dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Celebre, Klient b臋dzie zobowi膮zany do dostarczenia reklamowanego towaru na w艂asny koszt na adres siedziby Celebre. W celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest r贸wnie偶 dostarczenie dowodu zakupu.

Klient mo偶e r贸wnie偶 zg艂osi膰 Celebre reklamacj臋 w zwi膮zku z korzystaniem z us艂ug nieodp艂atnych 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Celebre. Reklamacja mo偶e by膰 z艂o偶ona w formie elektronicznej i przes艂ana na adres biuro@balonowelove.pl W zg艂oszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrze膰 opis zaistnia艂ego problemu. Celebre niezw艂ocznie, lecz nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Klientowi odpowiedzi.

Informujemy, 偶e nie korzystamy z pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 23 wrze艣nia 2016 r., o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Celebre sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, adres: ul. G贸rczewska 53, 01-401 Warszawa, dla kt贸rej akta rejestrowe prowadzi S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem 0000872444. Dane osobowe Klient贸w s膮 gromadzone, przetwarzane i chronione z najwy偶sz膮 staranno艣ci膮, zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak偶e nieodzowne w celu realizacji Zam贸wienia, prowadzenie konta Klienta oraz w celach, na kt贸re Klient wyrazi odr臋bn膮 zgod臋.

Szczeg贸艂owe informacje zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte s膮 w Polityce prywatno艣ci.

POSTANOWIENIA KO艃COWE

Klient uprawniony jest i zobowi膮zany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowi膮zany jest do powstrzymywania si臋 od jakiejkolwiek aktywno艣ci, kt贸ra mog艂aby wp艂yn膮膰 na prawid艂owe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczeg贸lno艣ci od jakiegokolwiek ingerowania w zawarto艣膰 Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do cel贸w innych ni偶 jego przeznaczenie, w tym w szczeg贸lno艣ci rozsy艂anie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek dzia艂alno艣ci promocyjnej, reklamowej lub podobnej.

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym maj膮tkowe prawa autorskie, prawa w艂asno艣ci intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a tak偶e do wzorc贸w, formularzy, logotyp贸w zamieszczanych na stronie Internetowej Sklepu (z wyj膮tkiem logotyp贸w i zdj臋膰 prezentowanych na stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towar贸w, do kt贸rych to prawa autorskie nale偶膮 do podmiot贸w trzecich) nale偶膮 do Celebre, a korzystanie z nich mo偶e nast臋powa膰 wy艂膮cznie w spos贸b okre艣lony i zgodny z Regulaminem oraz za zgod膮 Celebr臋 wyra偶on膮 na pi艣mie.

Dost臋pno艣膰 towar贸w b臋dzie aktualizowana na bie偶膮co z wyj膮tkiem dni wolnych od pracy.

Ewentualne spory powsta艂e mi臋dzy Klientem nieb臋d膮cym Konsumentem, a Celebre rozstrzygane b臋d膮 przez s膮d miejscowo w艂a艣ciwy dla siedziby Celebre.

W zakresie nieuregulowanym stosuje si臋 w艂a艣ciwe przepisy prawa obowi膮zuj膮ce w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczeg贸lno艣ci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Celebre zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zam贸wienia przyj臋te przez Celebre do realizacji przed dniem wej艣cia w 偶ycie nowego Regulaminu s膮 realizowane na podstawie Regulaminu, kt贸ry obowi膮zywa艂 w dniu sk艂adania Zam贸wienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w 偶ycie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Internetowej Sklepu tre艣ci zmienionego Regulaminu. Dodatkowo Klienci posiadaj膮cy konto na stronie Sklepu Internetowego zostan膮 poinformowani o planowanej zmianie na 7 dni przed wej艣ciem w 偶ycie nowego Regulaminu, poprzez przes艂anie drog膮 elektroniczn膮 wiadomo艣ci zawieraj膮cej odno艣nik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy taki Klient nie zaakceptuje nowej tre艣ci Regulaminu obowi膮zany jest zawiadomi膰 o tym fakcie Celebre, co skutkuje rozwi膮zaniem umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 dotycz膮cej prowadzonego konta Klienta.