REGULAMIN KONKURSU

Konkurs Walentynkowy

┬ž1 DEFINICJE

Poj─Öcia stosowane w Regulaminie nale┼╝y rozumie─ç╠ü w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

 1. Konkurs ÔÇô konkurs prowadzony pod nazw─ů Konkurs Walentynkowy na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie;
 2. Organizator – CELEBRE sp. z o.o., przy ul. G├│rczewskiej 53, 01-401 Warszawa, wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000872444, o numerze NIP 527-29-43-528, o numerze REGON 387677079, o kapitale zak┼éadowym w wysoko┼Ťci 5 000 z┼é;
 3. Sponsor – – CELEBRE sp. z o.o., przy ul. G├│rczewskiej 53, 01-401 Warszawa, wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000872444, o numerze NIP 527-29-43-528, o numerze REGON 387677079, o kapitale zak┼éadowym w wysoko┼Ťci 5 000 z┼é;
 4. Jury – 2 osobowy zesp├│┼é wybrany przez Organizatora, pe┼éni─ůcy funkcje przewidziane w Regulaminie;
 5. Uczestnik ÔÇô pe┼énoletnia osoba fizyczna spe┼éniaj─ůca warunki udzia┼éu w Konkursie, kt├│ra dokona┼éa zg┼éoszenia do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie.

┬ž2 POSTANOWIENIA OG├ôLNE

 1. Regulamin okre┼Ťla zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonego przez Organizatora dla u┼╝ytkownik├│w portalu Instagram.
 2. Konkurs odbywa si─Ö╠Ę na Instagramie na portalu spo┼éeczno┼Ťciowym www.instagram.com, na profilu @balonowelove_ , pod adresem Internetowym https://www.instagram.com/balonowelove_/
 3. Celem Konkursu jest promocja marki Balonowe Love.
 4. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e Konkurs nie jest w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany, zarz─ůdzany ani powi─ůzany z podmiotami b─Öd─ůcymi w┼éa┼Ťcicielami serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Instagram w zwi─ůzku z tym, w tym zakresie Serwis Instagram nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci wzgl─Ödem Uczestnik├│w Konkursu.
 5. Konkurs nie podlega zg┼éoszeniu w trybie okre┼Ťlonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U.2016, poz.471.). Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e Konkurs ani ┼╝aden jego Etap nie jest gr─ů losow─ů, loteri─ů fantow─ů, zak┼éadem wzajemnym, loteri─ů promocyjn─ů, gr─ů, kt├│rej wynik zale┼╝y od przypadku, ani ┼╝adn─ů inn─ů form─ů przewidzian─ů w ww. ustawie.
 6. Konkurs b─Ödzie przeprowadzany w okresie: od 9.02.2022 r. do 14.02.2022 r. w┼é─ůcznie, do godziny 16:00.
 7. Rozstrzygniecie Konkursu (opublikowanie wynik├│w) nast─ůpi dnia 14.02. 2022 r.

┬ž3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu mo┼╝e by─ç╠ü╠ü osoba fizyczna posiadaj─ůc─ů pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç╠ü╠ü do czynno┼Ťci prawnych, spe┼éniaj─ůca wszystkie warunki uczestnictwa okre┼Ťlone w Regulaminie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
  1. Zamieszkanie na terytorium RP;
  2. Posiadanie publicznego profilu na portalu Instagram;
  3. Zapoznanie si─Ö╠Ę i zaakceptowanie Regulaminu oraz wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej formie (np. poprzez wys┼éanie tre┼Ťci akceptacji, tj.:

1. O┼Ťwiadczam, i┼╝ zapozna┼éem/zapozna┼éam si─Ö z Regulaminem Konkurs Walentynkowy rozumiem go i akceptuj─Ö.

Wyra┼╝am zgod─Ö╠Ę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Walentynkowego w celu jego przeprowadzenia i wy┼éonienia zwyci─Özc├│w, w wiadomo┼Ťci prywatnej w serwisie Instagram na profilu Organizatora: https://www.instagram.com/balonowelove_/

2. Wykonanie Zadania konkursowego o kt├│rym mowa w ┬ž4 ust.1, zgodnie z zasadami okre┼Ťlonymi w Regulaminie.

3. Warunkiem udzia┼éu w Konkursie jest wykonanie Zadania Konkursowego w terminie wyznaczonym w ┬ž 2 ust. 6 i jego akceptacja przez moderator├│w.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

┬ž4. ZADANIE KONKURSOWE I ZG┼üOSZENIE DO KONKURSU

1. Aby przyst─ůpi─ç╠ü do Konkursu nale┼╝y wykona─ç╠ü Zadanie konkursowe, polegaj─ůce na:

1) Polubieniu i udost─Öpnieniu konkursowego postu

2) Oznaczeniu osoby, kt├│r─ů chcia┼éaby┼Ť/ chcia┼éby┼Ť zaprosi─ç do konkursu

3) Napisaniu w komentarzu jak wed┼éug Ciebie mo┼╝na wyrazi─ç mi┼éo┼Ť─ç

 1. Ka┼╝dy z Uczestnik├│w mo┼╝e zg┼éosi─ç╠ü tylko tylko jedn─ů Odpowied┼║ konkursow─ů, kt├│ra musi zosta─ç╠ü dodana w czasie trwania konkursu. Profil uczestnika musi by─ç publiczny.
 2. Zg┼éaszaj─ůc si─Ö do Konkursu, Uczestnik o┼Ťwiadcza i potwierdza, ┼╝e zg┼éoszona przez niego Odpowied┼║ konkursowa jest jego autorstwa oraz ┼╝e przys┼éuguj─ů╠Ę mu autorskie prawa maj─ůtkowe i osobiste do tego zdj─Öcia/tekstu, w tym prawo do wysy┼éania go na Konkurs.
 3. Zgłoszenie do Konkursu nie może:

1. by─ç antyreklam─ů ani narusza─ç dobrego imienia Organizatora, Sponsora;

2. zawiera─ç link├│w, zwrot├│w, zdj─Ö─ç uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek spos├│b godz─ůce w uczucia innych;

3. narusza─ç przepis├│w prawa, w szczeg├│lno┼Ťci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak r├│wnie┼╝ regulaminu Portalu Instagram, zasad wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego, dobrych obyczaj├│w, d├│br osobistych etc.,

4. dotyczy─ç tematyki niezwi─ůzanej z Konkursem,

5. mieć charakteru komunikatu czy ogłoszenia,

6. mie─ç charakteru pornograficznego b─ůd┼║ wyra┼╝a─ç dyskryminacj─Ö rasow─ů, etniczn─ů, wyznaniow─ů, czy propagowa─ç przemoc, etc.,

7. narusza─ç zasad uczciwej konkurencji w stosunku do podmiot├│w konkurencyjnych wzgl─Ödem Organizatora, Sponsora.

 1. Organizator zastrzega, ┼╝e wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Instagram oraz innych serwis├│w internetowych), maj─ůce na celu mataczenie w konkursie, s─ů zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy kt├│ry┼Ť z Uczestnik├│w dopu┼Ťci si─Ö takich praktyk, Organizator ma prawo usun─ů─ç jego zg┼éoszenie z Konkursu.
 2. Konkurs jest moderowany. Ka┼╝da zg┼éoszona do Konkursu Odpowied┼║ konkursowa, aby wzi─ů─ç udzia┼é w rywalizacji, musi zosta─ç zaakceptowana przez moderator├│w.
 3. Jury ma prawo dyskwalifikacji odpowiedzi konkursowych nie odpowiadaj─ůcych tematowi zadania konkursowego lub niespe┼éniaj─ůcych innych warunk├│w Konkursu.

  ┬ž5 ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

 1. Zwyci─Özc├│w Konkursu wybiera Jury spo┼Ťr├│d wszystkich Uczestnik├│w, kt├│rzy wykonaj─ů Zadanie konkursowe, okre┼Ťlone w ┬ž 4 ust.1, w okresie trwania Konkursu oraz spe┼éni─ů warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Jury, że zgłoszenie do Konkursu nie spełnia któregokolwiek z warunków Regulaminu, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.
 3. Jury nagrodzi najbardziej kreatywnego i oryginalnego uczestnika konkursu. Zwyci─Özca nie zostanie wybrany w spos├│b losowy. Zwyci─Özca otrzyma jedn─ů nagrod─Ö. Z awiadomienie o wygranej w Konkursie nast─ůpi poprzez dodanie pod postem konkursowym komentarza z informacj─ů o Zwyci─Özcy, z oznaczeniem profilu.
 4. Decyzj─Ö o wyborze zwyci─Özcy podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przes┼éanych odpowiedzi konkursowych. Decyzja Jury w przedmiocie wyboru Zwyci─Özcy Konkursu jest ostateczna i wi─ů┼╝─ůca dla wszystkich Uczestnik├│w. Opinie Jury o poszczeg├│lnych zg┼éoszeniach do Konkursu nie s─ů udost─Öpniane.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagr├│d w przypadku niesatysfakcjonuj─ůcego poziomu nades┼éanych Odpowiedzi konkursowych.

┬ž6 NAGRODY

 1. Nagrod─ů w konkursie dla wybranego przez Jury zwyci─Özcy jest nagroda w postaci Poczty Balonowej.

┬ž7 ZASADY ODBIORU NAGR├ôD

1. Nagroda zostanie wys┼éana do zwyci─Özcy w ci─ůgu 1 tygodnia od podania Organizatorowi niezb─Ödnych danych osobowych przez zwyci─Özc─Ö konkursu do wysy┼éki (tj. imi─Ö, nazwisko, adres do wysy┼éki, telefon). Dane osobowe okre┼Ťlone w zdaniu poprzednim nale┼╝y poda─ç Organizatorowi w wiadomo┼Ťci prywatnej na portalu i profilu, na kt├│rym odbywa si─Ö Konkurs.

2. Koszty wysyłki nagrody ponosi Organizator.

3. W przypadku:

a) niepodania danych do wysy┼éki nagrody w ci─ůgu 7 dni od og┼éoszenia wynik├│w Konkursu,

b) podania danych do wysy┼éki uniemo┼╝liwiaj─ůcych dostarczenie nagrody,

c) rezygnacji z nagrody,

d) lub utraty przez Zwyci─Özc─Ö prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny,

Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody lub przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Jury.

4. Uczestnikowi nie przys┼éuguje prawo ┼╝─ůdania wymiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieni─Ö┼╝ny ani prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osob─Ö trzeci─ů. Nie jest mo┼╝liwa tak┼╝e rezygnacja z cz─Ö┼Ťci nagrody. Rezygnacja z cz─Ö┼Ťci nagrody jest r├│wnoznaczna z rezygnacj─ů z ca┼éo┼Ťci nagrody.

┬ž8 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotycz─ůce sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zg┼éasza─ç na pi┼Ťmie listem poleconym skierowanym na adres Organizatora.
 2. Reklamacje mog─ů by─ç zg┼éaszane w okresie trwania Konkursu lub w ci─ůgu 14 dni od jego zako┼äczenia.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, wskazanie przyczyny reklamacji, oczekiwany sposób jej rozpatrzenia, nazwę konkursu oraz profil i serwis na jakim się on odbywa lub odbywał oraz własnoręczny podpis.
 4. Reklamacje rozpatrywane b─Öd─ů przez Organizatora niezw┼éocznie po ich otrzymaniu. Przy czym reklamacje niespe┼éniaj─ůce wymaga┼ä okre┼Ťlonych w ust. 1-3 nie b─Öd─ů rozpatrywane.

┬ž9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestnik├│w Konkursu s─ů przetwarzane na podstawie przepis├│w powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (obowi─ůzuj─ůce od 25 maja 2018 r.).
 2. Administratorem danych osobowych uczestnik├│w Konkursu jest Organizator Konkursu tj. CELEBRE sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie, przy ul. G├│rczewskiej 53, 01-401 Warszawa (KRS 0000872444, NIP 527-29-43-528, REGON 387677079.
 3. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursu.
 4. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celach zwi─ůzanych z Konkursem, na podstawie zgody Uczestnika wyra┼╝onej poprzez zg┼éoszenie udzia┼éu w Konkursie, w tym wyra┼║ne dzia┼éanie potwierdzaj─ůce przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w wy┼╝ej wymienionym celu. Ka┼╝dy Uczestnik ma prawo dost─Öpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a tak┼╝e przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzoru sprawuj─ůcego kontrol─Ö nad przestrzeganiem przepis├│w o ochronie danych osobowych. Cofni─Öcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemo┼╝liwia dalsze branie udzia┼éu w Konkursie. Wniesienie ┼╝─ůdania usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania b─Ödzie skutkowa┼éo wykluczeniem z Konkursu.
 5. Dane osobowe os├│b bior─ůcych udzia┼é w Konkursie b─Öd─ů przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu i zakresie niezb─Ödnym do wykonania zada┼ä administratora danych osobowych zwi─ůzanych z organizacj─ů, przeprowadzeniem i rozstrzygni─Öciem Konkursu kategorii dane zwyk┼ée ÔÇô imi─Ö, nazwisko, numer telefonu, adres do wysy┼éki nagrody, a tak┼╝e w razie procedury reklamacyjnej ÔÇô numer konta bankowego do zwrotu oraz adres zamieszkania Uczestnika. Przetwarzanie danych, o kt├│rych mowa powy┼╝ej, obejmuje tak┼╝e publikacj─Ö imion i nazwisk zwyci─Özcy Konkursu na portalach/kontach nale┼╝─ůcych do Organizatora konkursu. Dane osobowe mog─ů by─ç tak┼╝e przetwarzane, gdy jest to niezb─Ödne dla wype┼énienia prawnie usprawiedliwionych cel├│w administratora danych.
 6. W oparciu o dane osobowe os├│b, o kt├│rych mowa powy┼╝ej, Organizator nie b─Ödzie podejmowa┼é zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji b─Öd─ůcych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

┬ž 10 POSTANOWIENIA KO┼âCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za problemy techniczne, powsta┼ée w trakcie przesy┼éania zg┼éosze┼ä konkursowych i wynikaj─ůce z nich op├│┼║nienia w nadej┼Ťciu zg┼éosze┼ä.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za koszty i wydatki Uczestnik├│w zwi─ůzane z Konkursem.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powo┼éane przez Organizatora (Jury lub moderatorzy) mog─ů go wykluczy─ç na ka┼╝dym etapie Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu tak┼╝e w trakcie jego trwania, tym zmiany termin├│w rozpocz─Öcia i zako┼äczenia dodawania zg┼éosze┼ä konkursowych, rozpocz─Öcia i zako┼äczenia g┼éosowania oraz publikacji wynik├│w Konkursu, a tak┼╝e odwo┼éania Konkursu bez podania przyczyny, je┼╝eli zaistnia┼ée okoliczno┼Ťci nie pozwol─ů Organizatorowi przeprowadzi─ç Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczeg├│lno┼Ťci w przypadku:

a) wzięcia udziału w Konkursie mniejszej liczby Uczestników niż 3

b) spełnienia przez mniej niż 3 osób warunków Regulaminu przez Uczestników

c) niesatysfakcjonuj─ůcego poziomu nades┼éanych Odpowiedzi konkursowych

d) zaistnienia siły wyższej.

Informacja o zmianach b─Ödzie umieszczona na stronie internetowej BalonoweLove.pl Zmiany wchodz─ů w ┼╝ycie z dniem ich og┼éoszenia na stronach internetowych.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si─Ö odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnik bior─ůc udzia┼é w Konkursie akceptuje zasady okre┼Ťlone w niniejszym Regulaminie, a tak┼╝e wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
 3. Spory mog─ůce wynikn─ů─ç w zwi─ůzku z przeprowadzeniem Konkursu b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůd w┼éa┼Ťciwy miejscowo dla siedziby Organizatora.